Wat we doen

Prospects at Work biedt zinvolle dagbesteding en persoonlijke begeleiding aan jongeren en volwassenen die buiten de maatschappij vallen. Bijvoorbeeld omdat ze een vorm van autisme (ASS), gedragsproblemen of een verstandelijke beperking hebben, thuiszitten van school of door tegenslag hun zelfvertrouwen of structuur kwijt zijn. Ons doel is om mensen in hun kracht te zetten, zodat zij stap voor stap zelfredzamer en zelfstandiger worden.

Wij bieden zorg voor mensen met de volgende indicaties:

  • WMO OAD (ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding)
  • WLZ GZ Dagbesteding (Wet Langdurige Zorg, gehandicaptenzorg)
  • Ontwikkeltrajecten
  • WMO Dagopvang (in onderaanneming van de Coalitie HvB)
  • WMO Begeleiding (in onderaanneming van de Coalitie HvB)
  • Jeugdwet (in onderaanneming)
  • PGB

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Facebook
LinkedIn